Privacybeleid

 

Dit Privacybeleid is een uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 2018.

 

Het is van toepassing op alle persoonsgegevens die  Beheerscoöperatie de Wildhorst U.A. verwerkt van haar  leden, eigenaren chalets en huurders op het park Landgoed de Wildhorst.

 

Indien je je inschrijft/registreert bij Beheerscoöperatie De Wildhorst, als lid, koper van een chalet op het park, huurder van een chalet , of om een andere reden persoonsgegevens aan Beheerscoöperatie De Wildhorst verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

 

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te downloaden en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:


Beheerscoöperatie De Wildhorst,  Meerstraat 30, 5473 VX Heeswijk-Dinther, Kamer van Koophandel nr. 17 12 83 01.

 

De beheers administratie is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vanuit het bestuur is de secretaris de verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming, bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

2. Welke gegevens verwerkt Beheerscoöperatie De Wildhorst en voor welk doel

 

2.1 In het kader van jouw inschrijving op ons park worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

a) Kopie identiteitsbewijs;

 

b) Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;

 

c) Adresgegevens, eventueel postadres;

 

d) Telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer;

 

e) Kavelnummer en inschrijvingsvorm: erfpachter, eigenaar chalet of huurder;

 

f) Merk auto (‘s) kleur en kenteken.

 

2.2 In het kader van de exploitatie en het beheer van het park vindt cameratoezicht plaats in de receptie, de wasserette en bij de slagboom.

 

2.3 In het kader van het werkgeverschap worden de relevante personeelsgegevens verwerkt.
  

2.4 Beheerscoöperatie De Wildhorst verwerkt de in sub 2.1 en 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over je inschrijving op ons park, de eventuele opzegging daarvan, het gebruik van ons park en haar voorzieningen, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie en voor de (verblijfs- /nacht- ) registratie;

 

b) Je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van facturen, uitnodigingen, nieuwsbrief en informatie over diensten en activiteiten van Beheerscoöperatie de wildhorst;

 

c) Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b.v. van de registratie, servicekosten, huur, het lidmaatschapsgeld en/of afgenomen diensten en boetes af te wikkelen;

 

d) Je kenteken wordt gebruikt voor gebruik van de slagboom / toegang tot het park;

 

e) De opnames van het cameratoezicht worden gebruikt om diefstal te voorkomen en voor de veiligheid van het personeel en de gebruikers van het park. Het gebruik van camera’s staat op de relevante locaties  aangegeven en staat vermeld in het parkreglement.

 

3. Bewaartermijnen

 

Beheerscoöperatie de Wildhorst verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van eigenaren en huurders en intakegegevens gedurende de duur van de inschrijving op ons park en tot maximaal drie jaar na afloop van deze inschrijving, of zoveel langer als wettelijk vereist is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

Intakegegevens van personen die de toegang tot het park worden geweigerd worden binnen maximaal zes weken na het besluit vernietigd.

 

Bedrijfsmatige documenten, zoals de jaarrekening, winst- en verliesrekening, administraties en facturen voor de omzetbelasting, moet minimaal zeven jaar worden bewaard.

 

De gegevens van bedrijfsmatig onroerend goed en de ledenadministratie van de coöperatie met aansprakelijkheid van de leden moeten minimaal tien jaar bewaard worden.

 

Sollicitatiebrieven en -correspondentie van sollicitanten die niet worden aangenemen worden na afloop van de sollicitatieprocedure maximaal vier weken bewaard.

 

Als een medewerker uit dienst treedt worden de minimale wettelijke bewaartermijnen gehanteerd.

De camerabeelden worden in principe vier weken bewaard. Beelden van een incident zoals diefstal of vandalisme wordt bewaard totdat de zaak is afgehandeld.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Beheerscoöperatie de Wildhorst passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

4.2 De verwerking van de persoonsgegevens verzorgt  Beheerscoöperatie de Wildhorst in eigen beheer.  De verwerkers zijn de medewerker financiële administratie en medewerker receptie tevens functionaris gegevensbescherming.

 

4.3 Voor de financiële en salarisadministratie maken wij (ook) gebruik van een extern accountantskantoor. Met dit kantoor hebben wij een bewerkersovereenkomst.

 

4.4 Voor de ICT ondersteuning maken we ook gebruik van een extern bedrijf. Zij hebben ons terzake een “privacyverklaring “ afgegeven.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

5.1 Via de receptie van Beheerscoöperatie de Wildhorst kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Beheerscoöperatie de Wildhorst zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de receptie.

 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Beheerscoöperatie de Wildhorst je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

6. Wijzigingen

 

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website (www.landgoeddewildhorst.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.